Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

Email:

eypspba@gmail.com

Τηλ:

(+30) 2251400355

Αυτό είναι το νέο επιχειρησιακό δόγμα της Πυροσβεστικής!

Αυτό είναι το νέο επιχειρησιακό δόγμα της Πυροσβεστικής!

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε το νέο επιχειρησιακό δόγμα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική και το νέο πλαίσιο αναφοράς υιοθετείται ένα νέο πλαίσιο συνθηκών βάσει των οποίων οι διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και οι επικεφαλής θα αποφασίζουν τις ενέργειές τους.

Η ταχύτερη απόκριση στο πεδίο με περισσότερες δυνάμεις ανταπόκρισης, οι λιγότερες ενάρξεις πυρκαγιών, η πρόληψη, η καλύτερη επιχειρησιακή οργάνωση και η άμεση κινητοποίηση των εναέριων μέσων αποτελούν ορισμένα από τα σημεία κλειδιά του νέου επιχειρησιακού δόγματος του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Το νέο επιχειρησιακό δόγμα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Άμεση κινητοποίηση δυνάμεων και εκπαίδευση αξιωματικών, στελεχών και εθελοντών!

Η ενδυνάμωση του μηχανισμού σε όλα τα επίπεδα ώστε να έχουμε λιγότερες ενάρξεις πυρκαγιών, γρήγορη οριοθέτηση στις εκ δηλωθείσες πυρκαγιές και προσέγγιση ολιστική στις μεγάλες πυρκαγιές

Καθιερώνεται ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, υιοθετείται δηλαδή ένα ενιαίο πλαίσιο συνθηκών στο οποίο οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και οι επικεφαλής βασίζουν τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους, ενώ βασικό ρόλο έχουν η πρόληψη και η ετοιμότητα των δυνάμεων καθώς έχει δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Όσον αφορά την καταστολή, πλέον η αρχική κινητοποίηση από την έναρξη της πυρκαγιάς θα γίνεται με κατά τόπους δυο οχήματα, τα πλησιέστερα δασικά οχήματα και πάντα με αξιωματικό επιχειρησιακό με τρίτο όχημα που κατά κανόνα ως τώρα δεν γινόταν αυτό.

Σχετικά με τα εναέρια μέσα και τη διαχείρισή τους, η κινητοποίησή τους θα είναι άμεση και δεν θα περιμένουν πότε θα δώσει την εικόνα ο επικεφαλής ο αξιωματικός που φτάνει στο σημείο της φωτιάς.

Αναφορικά με την πρόληψη και την ετοιμότητα των δυνάμεων πριν την έναρξη της αντιπυρική περιόδου, προχώρησαν σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία για την επιμόρφωση αξιωματικών αλλά και όλων των στελεχών στις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε ότι αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Παράλληλα στελέχη του ΠΣ εκπαιδεύτηκαν για την αξιοποίηση των χωματουργικών μηχανημάτων στο πεδίο, ενώ εκπαιδεύσεις στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος έγιναν με την Πολεμική Αεροπορία για την ασφάλεια και τον συντονισμό κώδικα επικοινωνίας κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων. Παράλληλα, για προσωπικό του ΕΣΚΕΔΙΚ, του Κέντρου Επιχειρήσεων και των περιφερειακών κέντρων των 13 σε όλη την επικράτεια έχει προγραμματιστεί εκπαίδευση ώστε να γίνεται καλύτερος συντονισμός κινητοποίησης και διαχείρισης της επιχειρησιακής πληροφορίας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διεξαγωγή ασκήσεων στο πεδίο οι οποίες θα είναι ρεαλιστικές ασκήσεις, πραγματικές ασκήσεις στο πεδίο, ώστε να μπορούν να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα καθώς και να προχωρήσουν στην αξιολόγησή

Παράλληλα έμφαση δίνεται και στην εναέρια επιτήρηση τόσο με τη χρήση των εθνικών όσο και με των μισθωμένων εναερίων μέσων. Αυτό θα γίνεται σε συνεργασία του ΕΣΚΕΔΙΚ με τα Περιφερειακά Κέντρα από την προηγούμενη μέρα και πάντα ανάλογα του δείκτη επικινδυνότητας ώστε να υπάρχει προγραμματισμός και να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη των επιτηρήσεων από αέρος.

Δημιουργούνται 10 νέες μονάδες ανεβάζοντας τον αριθμό τους στις 16 συνολικά σε όλη την επικράτεια, ενώ υπογράμμισε ότι στις 10 απ’ αυτές θα υπάρχει εναέριο μέσο, ελικόπτερο για τη μεταφορά αυτών στο σημείο της πυρκαγιάς.

Στον σχεδιασμό δημιουργούν βάσεις για τη διασπορά ομάδων ΕΜΟΔΕ / ΜΕΤΠΕ / Πυρ. Οχημάτων ανάλογα τον δείκτη επικινδυνότητας σε επικίνδυνες και ευαίσθητες περιοχές έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος απόκρισης.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στη διαλειτουργικότητα, στη συνεργασία και στη συνδρομή του ΓΕΕΘΑ καθώς με την καινούρια Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών εξασφαλίζεται η άμεση καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία.

Σχετικά με τους καθαρισμούς υπάρχει πιο στενή συνεργασία με ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ για καθαρισμό των χώρων δικτύου υψηλής τάσης (ζώνες πυροπροστασίας) που διέρχονται μέσα από δασικές εκτάσεις.

Σημαντική αλλαγή στο επιχειρησιακό δόγμα του ΠΣ είναι οι εθελοντικές ομάδες, οι οποίες πλέον θα κινητοποιούνται από την έναρξη κάθε πυρκαγιάς . Τα Περιφερειακά Κέντρα, τα ΠΕΚΕ, θα γνωρίζουν από προγενέστερο χρόνο, από την προηγούμενη μέρα, τις διαθεσιμότητες των εθελοντών.

Περισσότεροι πυροσβέστες θα στελεχώνουν τα δασικά οχήματα. Θα υπάρχουν το λιγότερο τρεις πυροσβέστες που θα περιπολούν και θα επιχειρούν.

Ομάδα ΕΜΟΔΕ θα κινητοποιείται σε κάθε δασική πυρκαγιά από την έναρξή της. Σε κάποιες βάσεις που υπάρχουν και εναέρια μέσα, θα μπορεί η ομάδα να μετακινείται και με το ελικόπτερο για άμεση κινητοποίηση, οπότε να μειωθεί ο χρόνος απόκρισης και να βρίσκονται άμεσα στο περιστατικό της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Υποχρεωτικά θα κινητοποιούνται από τα ΠΕΚΕ στις σημαντικές πυρκαγιές τα Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜΗΕΑ) προκειμένου να δίνουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, το ΕΣΚΕΔΙΚ.

Οι ομάδες prepositioning, θα κινητοποιούνται άμεσα, κατά την έναρξη των δασικών πυρκαγιών και δεν θα βρίσκονται, όπως τα προηγούμενα έτη, σε χώρο αναμονής στις βάσεις τους όπου κινητοποιούνταν σε δεύτερο χρόνο.

Στο αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος θα υπάρχουν έως και τρεις ομάδες με επικεφαλής ανώτατους αξιωματικούς, οι οποίες θα είναι σε ετοιμότητα καθ’ όλο το 24ωρο και θα συμβάλλουν επικουρικά ή όπου χρειαστεί σε πυρκαγιές μεγάλης έκτασης.

Βαριά πρόστιμα έως 50.000 ευρώ και αυστηριοποίηση των ποινών!

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η επιβολή διοικητικών προστίμων αλλά και η αυστηροποίηση των προστίμων, από 500 έως 50.000 ευρώ, καθώς και η αυστηροποίηση των ποινών για τα εγκλήματα εμπρησμού με στόχο να μειώσουν τους εμπρησμούς και τις ενάρξεις πυρκαγιών.

Αναφορικά με τους καθαρισμούς ο αρχηγός του ΠΣ, δημιουργήθηκε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Καθαρισμών Οικοπεδικών χώρων όπου προβλέπει παράλληλα ελέγχους και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Αναβαθμίζονται τα Ανακριτικά Τμήματα και υπάγονται στις ΔΙΠΥΝ. Θα λειτουργούν σε επίπεδο νομού στη διοίκηση με αμιγώς καθήκοντα ανακριτικού έργου των υπαλλήλων τα οποία κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με δείκτη επικινδυνότητας 3 και άνω θα περιπολούν εντός του νομού τους.

Πηγή:newsbomb.gr

Σχετικά Άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο