Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

Email:

eypspba@gmail.com

Τηλ:

(+30) 2251400355

Η Ένωση μας - Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

 • Home
 • Η Ένωση μας

Συνάδελφοι…

Το έτος 1998, τριάντα ένα (31) συνάδελφοι μας, αποφάσισαν την ίδρυση της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, νιώθοντας την ανάγκη της εκπροσώπησης τους, από ένα συνδικαλιστικό όργανο. Από τότε έως σήμερα με συνεχείς προσπάθειας, για το καλύτερο δυνατό έργο, από όλα τα εκάστοτε εκλεγμένα Διοικητικά Συμβούλια.

Τα χρόνια που πέρασαν, όλοι θα παρακολουθήσατε τη δυναμική πορεία της Ένωσης μας. Αλλά και την αποκορύφωση των δραστηριοτήτων της Ένωσης, τα τελευταία χρόνια με παρεμβάσεις αλλά και πιέσεις ακόμα και μέσου της δικαστικής οδού, για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν, στους συναδέλφους και τις υπηρεσίες, προβάλλοντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των συνδικαλιστικών φορέων, να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Ακολουθήσαμε ένα δρόμο δύσκολο, με αγώνες και προβλήματα, ενώ δυστυχώς η κατάσταση ολοένα και δυσχεραίνει, τα μισθολογικά, τα εργασιακά ακόμα και τα ανθρωπινά μας δικαιώματα, συρρικνώνονται.

Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η Ένωση αυτά τα χρόνια έχει να παρουσιάσει αρκετό έργο, συμπεριληπτικά θα αναφέραμε τα εξής:

 • Αγωνίσθηκε για τις παράνομες αποσπάσεις των συναδέλφων χωρίς να τους δικαιολογούνται έξοδα και κατάφερε να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα έξοδα απόσπασης.
 • Ήρθε σε επαφή με την εκάστοτε ηγεσία του Π.Σ., με υπουργικά και πολιτικά πρόσωπα, αλλά και με νομαρχιακούς και δημοτικούς φορείς, για την ενίσχυση σε προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
 • Παρέβηκε σε όποια παράλογη δίωξη η αδικία, ασκήθηκε σε συνάδελφο.
 • Αντέδρασε, στις περιπτώσεις υπαλλήλων που δούλευαν υπερωριακά δηλαδή 240 – 288 ώρες μηνιαίως σε σχεδόν μόνιμη βάση, χωρίς ρεπό ή άδεια.
 • Αντέδρασε στις σχεδόν καθημερινές, παράνομες, επιφυλακές χωρίς συμβάν, τους καλοκαιρινούς μήνες, για την κάλυψη των παγιωμένων κενών του Σώματος, που αγνοούν τις ανάγκες των υπαλλήλων και καταστρέφουν, την προσωπική και οικογενειακή τούς ζωή.
 • Κινήθηκε δικαστικά το 2007 και το 2008, κατά παντός υπευθύνου για την καταστρατήγηση του ωραρίου και έκθεση του προσωπικού σε κίνδυνο λόγο υπερεργασίας, και στη Σάμο αλλά και στη Μυτιλήνη, υπερασπιζόμενη τα μέλη της σε σχέση με τις παράνομες επιφυλακές και διεκδικώντας το αυτονόητο να εφαρμόζονται το Σύνταγμα, οι Νόμοι και οι Πυροσβεστικές Διατάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος, για καλύτερες συνθήκες εργασίας.
 • Αντέδρασε στην αύξηση του ορίου ηλικίας.
 • Αντέδρασε στη μείωση των συντάξιμων αποδοχών.
 • Αντέδρασε στη συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων.
 • Αντέδρασε και κινείτε εναντίον της αδικίας, στις γονικές άδειες και άδειες μητρότητας που συντελείτε κατά των συναδέλφων.
 • Αγωνιζόμαστε για την εκπαίδευση του προσωπικού στα ανθρώπινα και εργασιακά τους δικαιώματα, στα συνδικαλιστικά θέματα, στα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
 • Παλέψαμε και παλεύουμε, για των εξοπλισμό του προσωπικού, με ατομικά μέσα προστασίας και εργασίας, αλλά και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος, έστω και με την υποστήριξη χορηγών.
Παλέψαμε και παλεύουμε για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση
του Πυροσβεστικού Σώματος…

Ενώ η ένωση, αντιδρά κινείτε με διαμαρτυρίες, αλλά και με δικαστικές προσφυγές, για τη διεκδίκηση επιδομάτων, που δικαιούνται και οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι, όπως τα λαμβάνουν, οι άλλοι Δημόσιοι Υπάλληλοι:

 • Τη διεκδίκηση του ειδικού μηνιαίου επιδόματος που δόθηκε στους υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου και που αδικαιολόγητα εξαιρούσε την κατηγορία των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, χωρίς να συντρέχει λόγος γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.
 • Διεκδίκηση του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικής διαφοράς των 176 ευρώ.
 • Την επιδίκαση της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ καταβληθείσας και δικαιούμενης αμοιβής για παραχθείσα νυκτερινή εργασία, των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων από 01-03-2005 έως και 31-08-2007, όπως αυτή θα υπολογιστεί αναλυτικά στην εκάστοτε αγωγή.
 • Τη διεκδίκηση της διαφοράς στη χορήγηση του επιδόματος ειδικής απασχόλησης του Ν.2448/1996.
 • Τη διεκδίκηση του ειδικού επιδόματος που χορηγείται μόνο στις Ε.Μ.Α.Κ. για το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού. Το συγκεκριμένο επίδομα, χορηγήθηκε στους υπάλληλους της ΕΜΑΚ, ως οικονομική ενίσχυση «επειδή υποχρεώνονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κάτω από αντίξοες και ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας αλλά και αυτής καθεαυτής της ζωής τους».

Ενώ η Ένωση δε σταμάτησε εκεί, κινήθηκε και πέρα των συνδικαλιστικών θεμάτων:

Χάρη στην πρωτοβουλία της Ένωσης, το 2003, έγινε η αρχή για την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού, των “Τριών Παίδων εν Καμίνω” (προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος), μέσα στον προαύλιο χώρο, της Π.Υ. Μυτιλήνης, που με την παρέμβαση του τότε Διοικητικού Συμβουλίου, ξεπεράστηκαν τα γραφειοκρατικά προβλήματα, αλλά και με τη διοργάνωση της λαχειοφόρου αγοράς, από την οποία, συγκεντρώθηκε το πρωταρχικό ποσό, από το οποίο ξεκίνησε η ανοικοδόμηση.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η ένωση αγωνίσθηκε σε πολιτικό επίπεδο για την αναβάθμιση των υπάρχον υπηρεσιών, αλλά και την ίδρυση νέων, για την καλύτερη κάλυψη και προστασία των Νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Φέτος, για πρώτη φορά, διεκδικήσαμε και αποκτήσαμε δικό μας χώρο, ως Ένωση, ο οποίος οργανώθηκε λειτουργικά (επίπλωση γραφείου, γραφικές ύλες, υλικό αρχειοθέτησης και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) και παράλληλα με τα πρωταρχικά του καθήκοντα, έγινε η βάση για, εγκατάσταση ανεξάρτητης τηλεφωνικής γραμμής και ιντερνέτ για την Ένωση, τα οποία με τη σειρά τους, έγιναν η βάση για:

 • Επαφή και εξοικείωση των συναδέλφων, με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο.
 • Ελεύθερη πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους συναδέλφους, εντός της Π.Υ. Μυτιλήνης.
 • Δημιουργία του επίσημου ιστόχωρου της Ένωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση, eypspba.gr, η οποία είναι στη διάθεση κάθε συναδέλφου, πανελλαδικά. Αλλά και ιδιαίτερα, για τα εγγεγραμμένα μέλη της, δίνοντας λεπτομερείς πληροφορίες για περιστατικά, συμβάντα αλλά και εξελίξεις που τους αφορούν.

Ενώ για το έτος 2009, η Ένωση προχωράει στη χάραξη και απονομή αναμνηστικών πλακετών, στους αποχωρούντες σε σύνταξη, συνάδελφους Πυροσβέστες, σαν ελάχιστο ευχαριστώ, στα τόσα χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας, στην προστασία του πολίτη και της πατρίδας, προσπαθώντας έτσι η ένωση, να καλύψει το κενό, από την αδιαφορία της φυσικής ηγεσίας του Π.Σ.

Τέλος, η Ένωση θα ήθελε να ευχαριστήσει, τους Συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, τα Σωματεία, όπως την Ένωση Ηρακλείου, Κέρκυρας, Ρόδου, Χανίων, Χίου κτλ αλλά και τις συνδικαλιστικές παρατάξεις, όπως την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών κτλ. για την υποστήριξη και συνεργασία τους, πάνω στα ζητήματα που προέκυψαν κατά περιόδους.

Η Ένωση έχει ανάγκη, την απόλυτη στήριξη και συμμετοχή όλων μας, ώστε να συνεχίσει με το ίδιο σθένος την πορεία της. Η μάχη είναι καθημερινή, μα ο δρόμος του αγώνα προς τη δικαίωση μακρύς και αδιάκοπος.

‘’Εάν δεν αγωνίζεσαι για τον εαυτού σου και τα δικαιώματα σου,
πως θέλεις να πιστέψω ότι αγωνίζεσαι για τον συνάνθρωπο και την πατρίδα’’

 

Με τιμή
Φίλλιπος Καρίμαλλης

Μετάβαση στο περιεχόμενο