Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

Email:

eypspba@gmail.com

Τηλ:

(+30) 2251400355

Το Διοικητό Συμβούλιο - Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

  • Home
  • Το Διοικητό Συμβούλιο

Στις 06/06/2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και Ωρα 09:00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης για την εκλογή του νέου Επταμελούς Δ/Σ.

Μέσα από την ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχθηκαν ως εξής:

  • Τη θέση του Προέδρου ο Ντίνος Γεώργιος.
  • Τη θέση του Αντιπροέδρου ο Αφαλωνιάτης Παναγιώτης.
  • Τη θέση του Γενικού Γραμματέα ο Τριανταφύλλου Νικόλαος.
  • Τη θέση του Ταμία και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα ο Ψωμάς Κυριάκος.
  • Τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα και του Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων ο Γεωργακάκης Σταύρος.
  • Μέλος: Παράλαιμος Ελευθέριος με πέντε (5) ψήφους.
  • Μέλος: Βατούγιος Χαράλαμπος με πέντε (5) ψήφους

Γεώργιος Ντίνος

Πρόεδρος

Πρόεδρος Εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσο των αρχαιρεσιών των εκλογών της 03/06/2022. Πρόκειται για τη 5η συναπτή θητεία του ως Πρόεδρος ...

View Profile

Γεώργιος Ντίνος

Πρόεδρος

Πρόεδρος Εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσο των αρχαιρεσιών των εκλογών της 03/06/2022. Πρόκειται για τη 5η συναπτή θητεία του ως Πρόεδρος ...

View Profile

Γεώργιος Ντίνος

Πρόεδρος

Πρόεδρος Εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσο των αρχαιρεσιών των εκλογών της 03/06/2022. Πρόκειται για τη 5η συναπτή θητεία του ως Πρόεδρος ...

View Profile

Γεώργιος Ντίνος

Πρόεδρος

Πρόεδρος Εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσο των αρχαιρεσιών των εκλογών της 03/06/2022. Πρόκειται για τη 5η συναπτή θητεία του ως Πρόεδρος ...

View Profile

Γεώργιος Ντίνος

Πρόεδρος

Πρόεδρος Εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσο των αρχαιρεσιών των εκλογών της 03/06/2022. Πρόκειται για τη 5η συναπτή θητεία του ως Πρόεδρος ...

View Profile

Γεώργιος Ντίνος

Πρόεδρος

Πρόεδρος Εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσο των αρχαιρεσιών των εκλογών της 03/06/2022. Πρόκειται για τη 5η συναπτή θητεία του ως Πρόεδρος ...

View Profile

Γεώργιος Ντίνος

Πρόεδρος

Πρόεδρος Εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσο των αρχαιρεσιών των εκλογών της 03/06/2022. Πρόκειται για τη 5η συναπτή θητεία του ως Πρόεδρος ...

View Profile
Μετάβαση στο περιεχόμενο