Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

Email:

eypspba@gmail.com

Τηλ:

(+30) 2251400355

Διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω μη χορήγησης οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης

ΚΑΜΒΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΤΙΚΗΣ

Θέμα: «Διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω μη χορήγησης οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης (ρεπό)»

ΘΕΜΑ: «Διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω μη χορήγησης οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης (ρεπό)».

1. Σε σχέση με τα αναφερόμενα στο θέμα σας είναι γνωστό μετά από συνεχείς καταγγελίες της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ και των πρωτοβαθμίων Ενώσεων-μελών της ότι, παρά το γεγονός ότι από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται για τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος ότι για εργασία που πραγματοποιούν πέραν του κανονικού χρόνου εργασίας τους, δικαιούνται, μετά το τέλος της υπηρεσίας, ανάλογο πρόσθετο χρόνο ανάπαυσης, είναι πάγια η πρακτική της Διοίκησης να μην χορηγεί στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους τον οφειλόμενο σε αυτούς πρόσθετο χρόνο ανάπαυσης (ρεπό), με αποτέλεσμα πολλοί υπάλληλοι να έχουν συσσωρεύσει ρεπό που η Διοίκηση παρέλειψε να τους χορηγήσει επί σειρά ετών.

Η πρακτική αυτή της διοίκησης είναι ευθέως παράνομη δεδομένου ότι αντίκειται στην Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και ζημιώνει τους δικαιούχους υπαλλήλους και ως εκ τούτου γεννά ευθύνη του Δημοσίου για αποζημίωση.

2. Ήδη για το θέμα αυτό έχουν ασκηθεί ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων αρκετών περιφερειών αγωγές υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος με αντικείμενο την διεκδίκηση αποζημίωσης για τον χρόνο ανάπαυσης, που παρανόμως δεν τους χορηγήθηκε για εργασία που πραγματοποίησαν πέραν του ωραρίου τους προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επί του θέματος και να υποχρεωθεί η Διοίκηση στην καταβολή αποζημίωσης έναντι των μη χορηγημένων ημερών ανάπαυσης.

Επί των αγωγών αυτών και οι οποίες αναφέρονται σε μη χορηγηθέντα πριν το έτος 2021 ρεπό έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής σε πρώτο βαθμό σειρά από θετικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους υπαλλήλους που έχουν προσφύγει και στις οποίες εμπεριέχεται ιδιαίτερα ισχυρή νομική επιχειρηματολογία επί του θέματος. Για το ίδιο θέμα, επίσης σε πρώτο βαθμό, με ασθενή επιχειρηματολογία και τυπολατρική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας έχουν εκδοθεί και ορισμένες αρνητικές αποφάσεις.

3. Κατά την εκτίμηση μου το όλο θέμα θα έχει αίσια έκβαση ενόψει της ευθείας παραβίασης της επί του θέματος Κοινοτικής Νομοθεσίας που υπερισχύει των ασαφών διατάξεων της Εθνικής Νομοθεσίας.

Ενόψει των ανωτέρω παρέχεται η δυνατότητα σε όσους υπαλλήλους μέλη της Ένωσης σας να προσφύγουν δικαστικά με ομαδικές αγωγές στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια προκειμένου να διεκδικήσουν αποζημίωση για το χρόνο ανάπαυσης που στερήθηκαν παράνομα και με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για εργασία και υπηρεσίες που εκτέλεσαν πέραν του νόμιμο ωραρίου τους.

Για την άσκηση αγωγής για την ως άνω διεκδίκηση, θα χρειαστεί οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να συμπληρώσουν και να αποστείλουν (κατά προτίμηση ομαδικά ανά υπηρεσία και μέσω της Ένωσης σας) τα εξής έγγραφα:

α) υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (συνημμένη),

β) στοιχεία ενάγοντος (συνημμένο),

γ) βεβαίωση της Υπηρεσίας με τις ημέρες ανάπαυσης που δικαιούτο ο υπάλληλος για εργασία που εκτέλεσε πέραν του ωραρίου του και δεν του χορηγήθηκαν (αναφερόμενες ανά μήνα).

Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν (μετά από προσυνεννόηση και με ασφαλές μέσο) μέχρι την 31η /12/2023 στην κάτωθι διεύθυνση:
Δικηγορικό Γραφείο
Κωνσταντίνου Πενταγιώτη
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα

Το ποσό για την κάλυψη του συνόλου των εξόδων σύνταξης, κατάθεσης και επίδοσης της αγωγής, αλλά και της μελλοντικής εκδίκασής της, ανέρχεται στο ύψος των είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά υπάλληλο, χωρίς καμία άλλη περαιτέρω μελλοντική επιβάρυνση ή αμοιβή με ποσοστό. Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα της κατ’ έφεση δίκης στην περίπτωση που η πρωτοβάθμια απόφαση είναι θετική και την έφεση ασκήσει το Ελληνικό Δημόσιο, οπότε θα παραστούμε στην κατ’ έφεση δίκη για την αντίκρουση της έφεσης. Τα έξοδα συναποστέλλονται με τα δικαιολογητικά .

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Δ. Πενταγιώτης
Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω
Νομικός Σύμβουλος Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Κάνιγγος 23, 106 77 Αθήνα

Τηλ. 210-330.32.70, Fax. 210-33.03.951, Εmail: penko5@οtenet.gr

Σχετικά Άρθρα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ειδησιογραφία

Απαγόρευση χρήση πυρός από 15-04-2024 στις Περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Στην Πυροσβεστική ρίχνει την ευθύνη για το μπάζωμα στα Τέμπη, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Μετάβαση στο περιεχόμενο