Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

Email:

eypspba@gmail.com

Τηλ:

(+30) 2251400355

Κραυγή αγωνίας από το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου

Κραυγή αγωνίας από το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου

Αριθ.Πρωτ. 34

Μυτιλήνη 10-04-2017

Προς:

Μέλη της Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Κραυγή αγωνίας από το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου, για την υποστελέχωση της Πυροσβεστικής»

«ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
Μυτιλήνη 10 Απριλίου 2017
Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Λέσβου, κ. Γεώργιο Ψάνη
Τηλ. 2251352401
κ. Πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως εισαχθεί εκτάκτως στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, το ζήτημα της υποστελέχωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λέσβο, μετά την μετακίνηση 30 πυροσβεστών στο Αεροδρόμιο Μυτιλήνης ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, δεομένου ότι από 1ης Μάϊου ξεκινά η Αντιπυρική Περίοδος.
Επισυνάπτω τα αναλυτικά στοιχεία, όπως παρατίθενται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.»
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ύστερα από την οποία:


Tο Δημοτικό Συμβούλιο: 

Αφού έλαβε υπόψι/n του:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
2. Το υπόμνημα της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
3. Το έγγραφο του Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου περί της υποστελέχωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λέσβο που είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
4. Την τοποθέτηση του Προέδρου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Ντίνου Γεώργιου
5. Το τελικό ψήφισμα για το ζήτημα της υποστελέχωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λέσβο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως συντάχθηκε απ’ όλες τις δημοτικές παρατάξεις και τους παρόντες ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους
6. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου κ. Γαληνού Σπυρίδωνα για συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής, που σε συνεργασία με εργαζόμενους του αεροδρομίου Μυτιλήνης θα καταγράψουν τα προβλήματα που έχουν δημισυργηθεί με την παραχώρηση του αεροδρομίου Μυτιλήνης στην ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων «Fraport», ώστε να τεθούν για συζήτηση και λήψη απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
7. Τη συζήτηση επί του θέματος που προηγήθηκε, όπου τέθηκαν ερωτήσεις και έγιναν τοποθετήσεις από δημοτικούς συμβούλους
1 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. ΟΜΟΦΩΝΑ το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου υψώνει κραυγή αγωνίας και ζητά την άμεση στελέχωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νησιού μας με μόνιμο προσωπικό, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, καθώς και μονιμοποίηση όλων των ήδη υπηρετούντων σ’ αυτήν, με ταυτόχρονη αύξηση των πιστώσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Τονίζουμε ότι το νησί μας αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο λόγω της μείωσης κατά 50% του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λέσβο, με την παραχώρησή του στην ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων «Fraport».
Καθιστούμε την Κυβέρνηση υπεύθυνη για τον κίνδυνο αυτό και ζητάμε την άμεση παρέμβασή της.
Η παρούσα απόφασή μας να αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία και σε συντονισμό με τους τοπικούς βουλευτές το θέμα να φθάσει στη Βουλή από την οποία αναμένουμε τοποθετήσεις όλων των κομμάτων και άμεσες ενέργειες.
{Ψηφοφορία:
> Παρόντες: τριάντα οκτώ (38) Δημοτικοί Σύμβουλοι
> «Υπέρ»: τριάντα οκτώ (38) Δημοτικοί Σύμβουλοι}
Αναθέτει στον Δήμαρχο κ. Γαληνό Σπυρίδωνα την εκτέλεση του παρόντος και κάθε άλλη περαιτέρω ενέργεια.
1 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 202.________________________________________________
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

Δείτε σχετικά το συνημμένο αρχείο παρακάτω…

Με Εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
Ομοσπονδίας

Περί πρόσθετης εργασίας

Βάσει της νέας τροποποιημένης διάταξης όπου η πρόσθετη εργασία δύναται να εκτελείται μόνο το χρονικό διάστημα 10:00΄π.μ. – 22:00΄μ.μ…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα
Ειδησιογραφία

Νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα

Νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, για 30 υποψηφίων πτυχιούχων Πλοηγών Κυβερνητών, Πλοηγών Μηχανικών και Βοηθών Πλοηγών Μηχανικών…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Μετάβαση στο περιεχόμενο