Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

Email:

eypspba@gmail.com

Τηλ:

(+30) 2251400355

Χριστόφορος Ζερδελής

Μέλος

Ο Χριστόφορος Ζερδελής εκλέχθηκε ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσο των αρχαιρεσιών των εκλογών της 15/05/2024.

Ο Χριστόφορος Ζερδελής κατατάγηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος το …

Υπηρετεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα Μυτιλήνης “Οδυσσέας Ελύτης” και φέρει τον βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη (Γ/Κ).

Έχοντας υπηρετήσει πρωτύτερα στις υπηρεσίες …

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Ντίνος

Πρόεδρος

Χρήστος Μπούτας

Αντιπροέδρος

Χρήστος Καλέλλης

Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Τριανταφύλλου

Ταμίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο