Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

Email:

eypspba@gmail.com

Τηλ:

(+30) 2251400355

Χρήστος Μπούτας

Αντιπρόεδρος

Ο Χρήστος Μπούτας εκλέχθηκε στη θέση του Αντιπροέδρου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσο των αρχαιρεσιών των εκλογών της 15/05/2024.

Ο Χρήστος Μπούτας κατατάγηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος το 1998.

Υπηρετεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα Σάμου “Αρίσταρχος” και φέρει τον βαθμό του Ανθυποπυραγού (Γ/Κ).

Έχοντας υπηρετήσει πρωτύτερα στις υπηρεσίες…

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Ντίνος

Πρόεδρος

Χρήστος Μπούτας

Αντιπροέδρος

Χρήστος Καλέλλης

Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Τριανταφύλλου

Ταμίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο