Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

Email:

eypspba@gmail.com

Τηλ:

(+30) 2251400355

Χρήστος Καλέλλης

Γενικός Γραμματέας

Ο Χρήστος Καλέλλης εκλέχθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσο των αρχαιρεσιών των εκλογών της 15/05/2024.

Ο Χρήστος Καλέλλης κατατάγηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος το 2001.

Υπηρετεί στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου και φέρει τον βαθμό του Πυρονόμου (Γ/Κ).

Έχοντας υπηρετήσει πρωτύτερα στις υπηρεσίες …

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Ντίνος

Πρόεδρος

Χρήστος Μπούτας

Αντιπροέδρος

Χρήστος Καλέλλης

Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Τριανταφύλλου

Ταμίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο