Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Σάββατο, 07 Φεβρουάριος 2015 00:00

Άμεση επίλυση των σοβαρών προβλημάτων των Πυροσβεστών

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Διαβάστε την επιστολή της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών, που ζητούν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Πανούση να ενσκήψει πάνω στα προβλήματα που ταλανίζουν το Πυροσβεστικό Σώμα και βλάπτουν την κοινωνική και την εργασιακή υπόσταση του προσωπικού...

 

"Κύριε Υπουργέ
Έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων σας, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας παραθέτει σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των προτάσεων της, για τα βασικά θεσμικά και οικονομικά ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Είναι τα δίκαια αιτήματα για τα οποία παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να αναβαθμίσουμε την εργασιακή και επαγγελματική μας κατάσταση και παράλληλα να συμβάλλουμε έτσι ώστε να μπορεί να
ανταποκρίνεται πλήρως η υπηρεσία μας σε ότι αφορά την προστασία της ζωής και της περιουσίας του Ελληνικού λαού και του φυσικού πλούτου της χώρας.
Επιπλέον κύριε Υπουργέ, σας ενημερώνουμε για ορισμένα κύρια και σοβαρά προβλήματα που έχουν αναδειχτεί αλλεπάλληλες φορές από την πλευρά μας και χρίζουν άμεσης επίλυσης από μέρους σας, όπως:

-  Η πλήρης αποκατάσταση των απωλειών σε μισθούς, συντάξεις, εφάπαξ, στα προ του 2009 επίπεδα.

- Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο, με στόχο την επαρκή εξειδίκευση των υπαλλήλων, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο επάγγελμα όπως
είναι αυτό του πυροσβέστη.
- Η προμήθεια ειδικού και εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και η αντικατάσταση του υπάρχοντος πεπαλαιωμένου και επιβαρυμένου, καθώς και η προμήθεια σύγχρονου αξιόπιστου και
ασφαλή ατομικού εξοπλισμού, στολών και μέσων προστασίας, για όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.
- Η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή των απαιτούμενων σύγχρονων αυξημένων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των πυροσβεστών, για την αποφυγή εργατικών και
θανατηφόρων ατυχημάτων, τα οποία έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Όπως και η αποκατάσταση του συναδέλφου μας από τη Μυτιλήνη, που υπέστη σοβαρό τραυματισμό με
ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία του κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης τον Δεκέμβριο του 2012, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ολοκληρωθεί η Ε.Δ.Ε.
- Η μονιμοποίηση με σταθερές εργασιακές σχέσεις όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών και των πυροσβεστών 5ετούς θητείας, που εξακολουθούν να διέπονται από καθεστώς χρόνιας ομηρίας, με
ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων. Η μονιμοποίησή τους θα καλύψει κατά ένα μέρος, τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και στο Πυροσβεστικό Σώμα και στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας
γενικότερα.
- Η πρόσληψη των επιλαχόντων του τελευταίου διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Πυροσβεστών, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων που καθορίζονται στην αντίστοιχη προκήρυξη, όπως προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 35 του νόμου 4029/2011).
- Η αμοιβή της υπερωριακής εργασίας των πυροσβεστών και των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας, που αποτελούν τους μοναδικούς εργαζόμενους που αμείβονται για τις υπερωρίες, με ρεπό, όταν
παράλληλα με δεκάδες Υπουργικές Αποφάσεις διαχρονικά, καταβάλλεται επιλεκτικά υπερωριακή αμοιβή σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, σε ομάδες
ενστόλων που υπηρετούν στο επικουρικό μας ταμείο είτε έχουν διατεθεί σε γραφεία Υπουργών και Δημάρχων της χώρας.
- Η αποκατάσταση όλων των θιγόμενων συναδέλφων μας από τις άδικες, αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Μεταθέσεων, με την επανεξέταση όλων των σχετικών
ενστάσεων και τη μετάθεσή τους στην πόλη συμφερόντων τους, όπως τη δικαιούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Μεταθέσεων (Π.Δ. 170/1996).
- Η κατάργηση του Π.Δ. 93/2014 που ακυρώνει στην ουσία το αμετάθετο των υπαλλήλων και επιφέρει ανεξέλεγκτες ανατροπές στον οικογενειακό τους προγραμματισμό, με την επιβολή αιφνίδιων και
συνεχόμενων μετακινήσεων για κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό, καθώς και των κατά το δοκούν υπηρεσιακών αναγκών, που θα αποφασίζουν οι εκάστοτε Διοικήσεις.
- Η καταβολή των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης σε αρκετούς συναδέλφους μας που παράνομα δεν έχουν χορηγηθεί (ν. 2685/1999, Π.Δ. 200/1993, Κ.Υ.Α. 2/66739/0022/15-11-2000 Φ.Ε.Κ. B΄ 1394,
Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ. 56 αριθμ. πρωτ. 405 Φ. 507.1/19-1-2001), καθώς και των οδοιπορικών εξόδων σε εκπροσώπους των εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων.
- Η χορήγηση των γονικών αδειών και διευκολύνσεων για την ανατροφή των παιδιών, στο σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ. με πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, στα πλαίσια
της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων.
- Η χορήγηση της βραχείας άδειας στους νεοεξερχόμενους από τη Σχολή Πυροσβεστών συναδέλφους μας, την οποία αρνήθηκε να χορηγήσει το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, σε αντίθεση με τις
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 210/1992 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 3/2014).
- Η επαναφορά των επικουρικών ταμείων μας στην αρχική τους κατάσταση, με παράλληλες αλλαγές σε κεντρικό, οργανωτικό και διαχειριστικό επίπεδο και την απαιτούμενη κρατική χρηματοδότηση.
- Η απεμπλοκή των πυροσβεστικών υπαλλήλων από την παράνομη και καταχρηστική συμμετοχή τους ως συνεπίκουρη κατασταλτική δύναμη των μηχανισμών του κράτους, ενάντια στους αγώνες του
εργατικού - λαϊκού κινήματος.

 

Κύριε Υπουργέ
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών είναι συνδικαλιστικός φορέας των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και τοποθετείται πάντα με τεκμηριωμένες θέσεις προς όλους τους αρμόδιους φορείς.
Αγωνιζόμαστε ενάντια στην εφαρμογή των αντεργατικών και αντιλαϊκών πολιτικών που τσακίζουν δικαιώματα και διαλύουν τη ζωή των πυροσβεστών και όλων των εργαζομένων και αντιστεκόμαστε σε κάθε
προσπάθεια συρρίκνωσης του συστήματος πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του λαού.

Στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για την αναβάθμιση του δικτύου πυροπροστασίας και πυρασφάλειας και τη διεκδίκηση όλων όσων δικαιούνται οι εργαζόμενοι, έχουμε συμβάλει και σε αρκετές
κατακτήσεις στον εργασιακό μας χώρο.
Στα πλαίσια αυτά είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση επί των συγκεκριμένων θεμάτων που σας θέτουμε.

 

Για την Ε.Α.Κ.Π.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Βλάχος Δημήτρης - Ζαμπάτης Σπύρος

Πρόσθετες Πληροφορίες

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

ΧΟΡΗΓΙΕΣ...

  • Εμφανίσεις της Ομάδας Μπάσκετ του Π.Σ.
    Εμφανίσεις της Ομάδας Μπάσκετ του Π.Σ. Ευχαριστούμε την εταιρεία ΙΚΤΕΟ Μυτιλήνης Ασβεστάς ΑΕ , για την υποστήριξή της, η οποία ανέλαβε το κόστος δημιουργίας των εμφανίσεων της ομάδας καλαθοσφαίρισης (basket) της Λέσβου που εκπροσώπησε το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος στο 2ο Τουρνουά Μπάσκετ…

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ...

  • Προσφορά από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
    Προσφορά από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ Ημερομηνία:02/12/2022Προς : ΈνωσηΥπαλήλλων Πυροσβεστικού σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Θέμα: ΠροσφοράΑξιότιμοι κύριοι, Με την παρούσα επιστολή και στα πλαίσια της καλής μας θέλησης, θα θέλαμε να παραθέσουμε την προσφορά μας στο δυναμικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας του…

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΛΩΝ...